Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του ΣΕΛΛΕ σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24-09-2015 08:44

Σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο: «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας», ο ΣΕΛΛΕ θα ήθελε να τονίσει τα εξής:

Με τη θεσμοθέτηση του ΠΔ 176/2014 για την άσκηση του επαγγέλματος του λογοθεραπευτή απαιτείται η σχετική βεβαίωση, η οποία χορηγείται σε όσους κατέχουν:
α) Πτυχίο του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή
β) Πτυχίο της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με τα πτυχία της ημεδαπής ή
γ) Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄78)(Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του εν λόγω ΠΜΣ, οι οποίοι δεν έχουν κάποια από τα παραπάνω προσόντα, ΔΕΝ δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του λογοθεραπευτή, γεγονός που είναι ξεκάθαρο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά, δυστυχώς, δεν είναι ξεκάθαρο και στην ανακοίνωση του Προγράμματος. Η έλλειψη σχετικής διευκρίνισης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στην ανηρτημένη στο διαδίκτυο ανακοίνωση του Προγράμματος (ότι δηλαδή οι απόφοιτοι αυτού θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μονάδες και δομές που παρέχουν υπηρεσίες λογοθεραπείας και να συμμετέχουν στην διεξαγωγή σχετικών με το αντικείμενο ερευνών, στη μελέτη και εκπόνηση εξειδικευμένων προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών και κοινωνικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην υποστήριξη της επικοινωνίας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με διαταραχές επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, κατάποσης και ακοής) προκαλεί εύλογη σύγχυση.

Ως Σύλλογος, είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας, το κύρος και την υπόσταση της επιστήμης της λογοθεραπείας στην Ελλάδα και να αντιταχθούμε ενεργά, σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζονται ως λογοθεραπευτές πρόσωπα που δεν έχουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζουμε την έντονη απογοήτευσή μας και καταγγέλλουμε την άρνηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να διευκρινίσει προς όλους ότι η επιτυχής παρακολούθηση του εν λόγω ΠΜΣ δεν δίνει, από μόνη της, τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του λογοθεραπευτή, παρά το γεγονός ότι για το σκοπό αυτό όχι μόνο επικοινωνήσαμε προφορικά με την Επιστημονική Υπεύθυνη του ΠΜΣ, αλλά αποστείλαμε και σχετική εξώδικο διαμαρτυρία.

 

Επιστροφή

Αγγελίες

Ζητείται Λογοθεραπεύτρια στο Κερατσίνι

Ανάρτηση: 26-11-2022 19:13

Ζητείται λογοθεραπεύτρια, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και μπλοκ παροχής υπηρεσιών, από κέντρο ειδικής αγωγής, στην περιοχή του Κερατσινίου (ημέρες: Πέμπτη και Σάββατο).

Ζητείται Λογοθεραπεύτρια / ης στην Πετρούπολη

Ανάρτηση: 26-11-2022 19:04

Γραφείο ειδικών θεραπειών στην Πετρούπολη αναζητεί λογοθεραπευτή/ τρία για συνεργασία.

Ζητείται Λογοθεραπεύτρια / ης στη Θεσσαλονίκη

Ανάρτηση: 04-11-2022 15:18

Ζητείται ένας/μία Λογοθεραπευτής/τρια για άμεση πρόσληψη με πλήρη απασχόληση σε Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στη Θεσσαλονίκη.

Ζητείται Λογοθεραπεύτρια / ης στου Ζωγράφου

Ανάρτηση: 02-11-2022 09:29

Ζητείται λογοθεραπευτής/τρια απο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στου Ζωγράφου. Απαραίτητο το μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Επιθυμητές μέρες: Τετάρτη και Παρασκευή.

Ζητείται Λογοθεραπεύτρια / ης στον Βύρωνα

Ανάρτηση: 01-11-2022 10:07

Λογοθεραπεύτρια/ης ζητείται από Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στον Βύρωνα, για τις Δευτέρες, με ασφάλιση ΙΚΑ.

Ζητείται Λογοθεραπεύτρια / ης στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ανάρτηση: 24-10-2022 09:37

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στη Νέα Φιλαδέλφεια αναζητά Λογοθεραπευτή/τρια με μπλοκ παροχής υπηρεσιών και 3ετή εμπειρία.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ