Κατάλογος Λογοθεραπευτών

Η συγκεκριμένη σελίδα παρέχει πληροφορίες για όλα τα μέλη του ΣΕΛΛΕ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ώστε να βρείτε λογοθεραπευτή κοντά στη περιοχή σας.

Το σύστημα μελών βρίσκεται υπό δοκιμή. Παρακαλώ αναφέρετε οποιοδήποτε σφάλμα στη γραμματεία του συλλόγου στο τηλέφωνο 210 3848362 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Η πλήρης λειτουργία του θα είναι σύντομα στη διάθεση των μελών.

Βάσει ονόματος: Βάσει Τ.Κ.: